Co robimy?
 
Skuteczne zarządzanie obszarami NATURA 2000 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
21.08.2010.

Skuteczne zarządzanie obszrami NATURA 2000 Czas trwania projektu 

luty - wrzesień 2010

Lider projektu

Centrum Rozwiązań Systemowych

Partnerzy projektu

Grupa SINTEF

Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry

Oddział Akademicki PTTK w Krakowie - Komisja Ochrony Przyrody

Cel projektu

Wspieranie osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach Natura 2000 poprzez opracowanie skutecznego systemu zarządzania tymi obszarami.

Wydarzenia

Warsztaty dotyczące zarządzania obszarami Natura 2000 - maj 2010 r.

II warsztaty dotyczące zarządzania obszrami Natura 2000 - wrzesień 2010 r.

Rezultaty projektu

W ramach projektu zostaną opracowane:

 • model zarządzania Obszarami Natura 2000
 • teoretyczna koncepcja komputerowego Systemu Wspomagania Decyzji dla dwóch obszarów pilotażowych:
 • OSO Puszcza Niepołomicka (woj. małopolskie)
 • OSO Łęgi Odrzańskie (woj. dolnośląskie)

Model zarządzania Obszarami Natura 2000

System Wspomagania Decyzji dla obszaru Natura 2000

Podstawowe informacje:

 • tereny cenne przyrodniczo wraz z ich dokładną lokalizacją, listą siedlisk i gatunków oraz planowanymi zabiegami ochronnymi,
 • sposób użytkowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na terenach rolniczych i leśnych wraz z zaleceniami ochronnymi,
 • wykaz osób i instytucji zarządzających poszczególnymi fragmentami obszaru Natura 2000 wraz z ich zakresem kompetencji i danymi kontaktowymi,
 • infrastruktura turystyczna,
 • krajowe formy ochrony przyrody i związane z nimi ograniczenia w terenie,
 • zadania ochronne lub zadania wynikające z planu ochrony.

Przykładowe pytania, jakie mogłaby sformułować osoba zarządzająca obszarem Natura 2000, wysłać je do bazy i uzyskać szybką odpowiedź w czytelnej formie graficznej:

 • Gdzie znajdują się działki, na których występują chronione gatunki obuwik pospolity, derkacz i kto jest właścicielem tych działek?
 • Którzy rolnicy na danym obszarze uczestniczą w Pakiecie 5 programu rolnośrodowiskowego?
 • W których miejscach występują potencjalne zagrożenia dla obszaru z racji planowanych inwestycji i jakiego typu są to zagrożenia?

W systemie umieszczone również będą narzędzia ułatwiające monitoring, raportowanie, i komunikację pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za dany obszar.

Beneficjenci projektu

 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
 • władze lokalne różnych szczebli,
 • administracja Lasów Państwowych,
 • zarządy obszarów chronionych,
 • Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej,
 • Agencja Nieruchomości Rolnych SP,
 • Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych
 • organizacje pozarządowe

Etapy projektu

 • Ocena potrzeb w zakresie zarządzania obszarami NATURA 2000 w dwóch obszarach pilotażowych, z wykorzystaniem metody wywiadów osobistych pogłębionych z beneficjentami. (do luty 2010)
 • Dokonanie przeglądu obecnego stanu wiedzy w dziedzinie zarządzania obszarami Natura 2000 (oraz SWD - jeżli istnieją) na podstawie wybranych studiów przypadku z kilku państw europejskich (przegląd literatury i konsultacje z menedżerami tych obszarów (do luty 2010)
 • Stworzenie modelu zarządzania dla wybranych obszarów pilotażowych Natura 2000 (do kwiecień 2010) Przeprowadzenie warsztatów z beneficjentami w obu obszarach pilotażowych (maj 2010)
 • Opracowanie teoretycznej koncepcji Systemu Wspomagania Decyzji (do lipiec 2010)
 • Warsztaty konsultacyjne z beneficjentami dotyczące teoretycznej koncepcji SWD (sierpień 2010)
 • Przygotowanie, wydanie i dystrybucja broszur informacyjnych oraz przewodnika prezentujących rezultaty projektu (wrzesień 2010)

Działania wspomagające: konsultacje z ekspertami merytorycznymi w zakresie działań objętych projektem.

 
 

Kalendarz wydarzeń

« < Kwiecień 2018 > »
P Ś Ś Ś P N N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Zapraszamy i polecamy

Kurs SKPG

  

Platforma Edukacji Turystycznej

 

Mijające krajobrazy Małopolski

Polecamy

Kolporter RSS

Statystyki

Odwiedzających: 22154270
stat4u

 Darczyńcy

 

Sieci współpracy

 

Partnerzy

 

Media

 

Polecamy

 

 

 

 

 

 

                         

 

Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem"