Z kart historii...
16.10.2009.
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie założony został w 1957 r., jako kontynuator działającego w okresie międzywojennym Oddziału Akademickiego PTT. Oddział Akademicki PTT powstał w 1931 r. z przekształcenia istniejącego już od 1925 r. Koła Akademickiego Oddziału PTT w Krakowie. Zarówno Koło jak i Oddział zrzeszały pracowników oraz studentów krakowskich uczelni. Prezesem był geograf - Władysław Midowicz. Głównym celem przedwojennego Oddziału były badania naukowe na terenie gór. Oddział w tych czasach inicjował, jak również wspierał finansowo prace badawcze młodych naukowców. Wiele wybitnych osób, związanych ze środowiskiem naukowym, zaczynało swą karierę właśnie w Oddziale Akademickim.

W 1957 r. utworzono Oddział Międzyuczelniany PTTK, w którego skład weszły istniejące przy uczelniach koła PTTK działające w ramach Oddziału Krakowskiego. Pierwszym prezesem wybrany został Janusz Trzebiatowski.

W 1976 r., nawiązując do tradycji istniejącego przed wojną Oddziału, zmieniono nazwę na Oddział Akademicki PTTK.

Szczegółową historię oddziału z lat 70. i 80. można znaleźć w opracowaniu autorstwa Jerzego Wiąckowskiego pt. "Organizacja i działalność Oddziału Akademickiego Polskiego Towrzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie".

Współcześnie Oddział nadal skupia przede wszystkim studentów, pracowników naukowych oraz inne osoby związane z krakowskim środowiskiem akademickim. Niestety działalność naukowa odeszła na drugi plan.

Obecnie w Oddziale funkcjonuje osiem kół i klubów, w tym dwa koła przewodnickie (przewodników beskidzkich i tatrzańskich), koła przy Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwersytecie Pedagogicznym oraz niepowtarzalne, międzypokoleniowe koło nr 13.