Komisje, Rady i Zespoły
18.10.2017.

Zarząd Oddziału, w zależności od potrzeb może powoływać komisje, rady i zespoły, które zajmują się daną dziedziną działalności Oddziału.

Obecnie przy Oddziale działają:

  • Komisje: Ochrony Przyrody, Krajoznawcza oraz Turystyki Górskiej (której funkcję pełni SKPG)
  • Rada: Baz  (Do 205 funkcjonowała Rada Chatki)
  • Zespół: ds. współpracy międzynarodowej

Ponadto konkretnym osobom powierzane są inne funkcje, np.:

Mateusz Tomczyk i Michał Grabski - przedstawiciele Oddziału w Komisji Akademickiej ZG PTTK (Komisja jest łącznikiem między środowiskiem akademickim a władzami Towarzystawa) >>
  • Paweł Miśkowiec - delegat na XIX Walny Zjazd PTTK
  • Paweł Miśkowiec, Sebastian Wypych, MIchał Grabski, Joanna Wylon, Mateusz Tomczyk - delegaci na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Małopolskiego