Składki członkowskie PTTK
09.03.2018.

Składka członkowska, ważna od momentu jej opłacenia do 31 marca kolejnego roku, wynosi:

  • 25 PLN młodzieżowa
  • 30 zł ulgowa (emeryci, bezrobotni, niepełnosprawni)
  • 55 zł normalna

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki młodzieżowej są:

   1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
   2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
   3) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.
 

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

   1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna), pod warunkiem wypełnienia oświadczenia,
   2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
   3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
   4) bezrobotni,
   5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

 

Osoby małoletnie (do 16 roku życia) oraz młodzież szkolna i akademicka do 26 roku życia, wstepując do PTTK jesienią, mają możliwość opłacenia tylko połowy ulgowej składki, czyli 15 zł (za okres od 1 września do 31 grudnia).

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK, pobiera sie ją również w przypadku wystawiania duplikatu legitymacji (gdy ulegla ona zniszczeniu lub zgubieniu). Obecnie wpisowe wynosi:

  • 15 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
  • 8 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),
  • 6 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

 
Formularz wyznaczenia osoby uprawnionej w ramach umowy generalnej ubezpieczenia NNW członków PTTK - do pobrania tutaj >>