Dołącz do nas

Aby zostać członkiem Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie wystarczy wykonać 3 naprawdę proste kroki:
1. Wypełnić deklarację (w dwóch kopiach), która dostępna jest…

 • w postaci skanu deklaracji w formacie PDF >>
 • w wersji papierowej u Nataszki Figiel w COTG (więcej o tym kiedy i gdzie można znaleźć Nataszkę – punkt zbierania składek >>
 • w wersji papierowej w siedzibie Oddziału >>

2. Następnie deklarację wraz z 2 zdjęciami legitymacyjnymi zanieść do

 • Nataszki Figiel w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK na ul. Jagiellońskiej 6  (więcej tutaj > )
 • siedziby Oddziału przy ul. Radziwiłłowskiej 21/4:
 • w czasie spotkań Zarządu (informację o dacie najbliższego spotkania można znaleźć w Kalendarzu wydarzeń >>)
 • w godzinach otwarcia biura Oddziału >> )
 • zostawić w siedzibie koła lub klubu.

3. I opłacić na miejscu wpisowe i składkę członkowską.


Składki członkowskie

Składka członkowska, ważna od momentu jej opłacenia do 31 marca kolejnego roku, wynosi:

 • 25 PLN młodzieżowa
 • 30 PLN ulgowa (emeryci, bezrobotni, niepełnosprawni)
 • 55 PLN normalna

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki młodzieżowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna), pod warunkiem wypełnienia oświadczenia,
 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 • bezrobotni,
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Osoby małoletnie (do 16 roku życia) oraz młodzież szkolna i akademicka do 26 roku życia, wstępując do PTTK jesienią, mają możliwość opłacenia tylko połowy ulgowej składki, czyli 15 zł (za okres od 1 września do 31 grudnia).

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK, pobiera się ją również w przypadku wystawiania duplikatu legitymacji (gdy uległa ona zniszczeniu lub zgubieniu). Obecnie wpisowe wynosi:

 • 15 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
 • 8 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową lub młodzieżową (z wyjątkiem uczniów),
 • 6 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Formularz wyznaczenia osoby uprawnionej w ramach umowy generalnej ubezpieczenia NNW członków PTTK – do pobrania tutaj.
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji | Zamknij