Wydarzenia

Bądź z nami na bieżąco!

Walny Zjazd OA PTTK w Krakowie

Zapraszamy Członków Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie na Zjazd Oddziału, który odbędzie się 14 czerwca 2022 o godzinie 18:45 (I termin), 19:00 (II termin). Zjazd odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Radziwiłłowska 21/4. Porządek obrad: Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Oddziału. Wybór prezydium Zwyczajnego Zjazdu w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego (opcjonalnie), sekretarz. Przyjęcie porządku obrad Read more about Walny Zjazd OA PTTK w Krakowie[…]

Konferencja ,,Społeczne funkcje obszarów chronionych”

Zapraszamy do udziału w konferencji: ,,Społeczne funkcje obszarów chronionych zorganizowanej” w 150. rocznicę utworzenia pierwszego w świecie parku narodowego oraz w 90. rocznicę powstania Pienińskiego Parku Narodowego.  Kraków 18-19 marca 2022 Komunikat nr 1 (link) Komunikat nr 2 (link) Streszczenia referatów (link) Program Konferencji (link) Klauzula RODO (link) Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń wystąpień na Read more about Konferencja ,,Społeczne funkcje obszarów chronionych”[…]

Po Zjeździe Oddziału

20-go maja 2019 odbył się Zjazd Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie. Na Zjeździe wybrane zostały nowe Władze Oddziału, a zaraz po Zjeździe odbyły się zebrania konstytuujące nowe Władze. Zarząd Oddziału: – Dariusz Żelasko (AKOT) – Prezes– Adam Stalka (AKInO) – Wiceprezes– Paweł Suder (SKPG) – Wiceprezes– Przemysław Wróbel (SKPG) – Wiceprezes– Bartosz Sala (SKPG) – Read more about Po Zjeździe Oddziału[…]

Zjazd Oddziału

Zapraszamy wszystkich Członków Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie na Zjazd Oddziału, który odbędzie się dnia 20-go maja 2019 o godzinie 18:45 (I termin), 19:00 (II termin). Zjazd odbędzie się na Politechnice Krakowskiej (ul. Warszawska 24) w budynku Houston, sala 131. Porządek obrad: Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Oddziału. Wybór prezydium Zwyczajnego Zjazdu w składzie: przewodniczący, Read more about Zjazd Oddziału[…]

Konferencja „Zaczęło się od Tatr”

Zapraszamy na konferencję „Zaczęło się od Tatr” – Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków oraz 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 w salach Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej szczegółów