Komisje, Rady i Zespoły

Zarząd Oddziału, w zależności od potrzeb może powoływać komisje, rady i zespoły, które zajmują się daną dziedziną działalności Oddziału. Obecnie przy Oddziale działają:

 • Komisje: Ochrony Przyrody, Krajoznawcza oraz Turystyki Górskiej (której funkcję pełni SKPG)
 • Rada Baz

Komisja Krajoznawcza

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza:

 • Bernadetta Zawilińska – Przewodnicząca (Koło nr 1 – SKPG)
 • Anna Dobranowska-Filipczuk (Koło nr 1 – SKPG)
 • Anna Kryszczak (Koło nr 1 – SKPG)
 • Natalia Figiel (Koło nr 1 – SKPG)
 • Paweł Miśkowiec (Koło nr 1 – SKPG)
Decyzją Zarządu OA PTTK w Krakowie z dn. 02.06.2011 połączono dotychczasowe Komisję Krajoznawczą oraz zespół ds. RPK.

Zachęcamy do zdobywania odznak krajoznawczych i odznak turystyki kwalifikowanej

Informacje o odznakach, które można zweryfikowac w naszym Oddziale, a także propozycje innych ciekawych odznak, można znaleźć na naszej stronie w dziale Odznaki PTTK .

Ciekawe i ważne informacje dotyczace szeroko pojmowanego krajoznawstwa:

 • Strona Komisji Krajoznawczej ZG PTTK: http://kkraj.pttk.pl
 • Strona Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK: http://kfk.pttk.pl/
 • W dniu 20 października 2000 r. została sporządzona we Florencji Europejska Konwencja Krajobrazowa, której tekst można pobrać TUTAJ.

Komisja Ochrony

Przyrody

Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody:

 • Piotr Dąbrowski – przewodniczący
 • Izbela Bętkowska
 • Anna Dobranowska-Filipczuk
 • Bernadetta Zawilińska
 • Paweł Miśkowiec.

kontakt: dabrowski@eko-tourist.krakow.pl

Komisja Ochrony Przyrody przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie została utworzona w 1971 r. Komisję reaktywowano 20 listopada 2007 r. z inicjatywy Piotra Dąbrowskiego.