Kurs Przewodnika Beskidzkiego

W SKPG Kraków kurs przewodnicki organizowany jest corocznie. Każdy kurs zaczyna się w listopadzie i trwa ok. 1,5 roku. Po odbyciu u nas kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego można podchodzić do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Przewodnika Górskiego Beskidzkiego, a po jego zdaniu zostać przyjętym do SKPG.

Więcej informacji – TUTAJ.