30 czerwca 2017

Odznaki

Cennik materiałów statutowych PTTK

Zachęcamy do zdobywania odznak krajoznawczych i odznak turystyki kwalifikowanej

Począwszy od GOT (Górskiej Oznaki Turystycznej), przez Odznakę Turystyki Pieszej, czy Kolarskiej, po Odznakę Kolejową, UNESCO, czy Zielonych Szlaków – Greenways – każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie. Odznaki zarówno promują różne rodzaje turystyki aktywnej, jak i zachęcają do poznawania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Dla dzieciaków wizja przybicia fajnej pieczątki, czy otrzymania kolorowej odznaki to często ważna motywacja, żeby się wybrać na wycieczkę z rodzicami. Dla dorosłych odznaki też często są motywatorem 😉 a to do wejścia na kolejna górę, a to do spróbowania swoich sił w rowerowaniu, czy jeździe konnej, a  to do wybrania się w teren, żeby zobaczyć jakiś ciekawy obiekt, bo brakuje kilku punktów do kolejnego stopnia odznaki…

Regulaminy odznak często tworzone są przez miłośników danej dziedziny, którzy starają się tak dobrać polecane do zwiedzenia obiekty, czy zaproponować takie aktywności, żeby zdobywca odznaki mógł lepiej poznać góry, przyrodę, jaskinie, grupę zabytków, czy dany region.

W tym dziale zamieszczamy informacje o odznakach, które można zweryfikować w naszym Oddziale, a także propozycje innych ciekawych odznak.


Górska Odznaka Turystyczna

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie

U nas zweryfikujesz książeczki GOT w ramach zdobywania stopni:

 • GOT “w góry”
 • GOT popularna
 • GOT mała brązowa
 • GOT mała srebrna
 • GOT mała złota

Potwierdzenia dużych odznak GOT oraz GOT „Za Wytrwałość” dokonuje Centralny Referat Weryfikacyjny mieszczący się w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK na ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie.

Książeczki można przynosić i odbierać w godzinach otwarcia biura Oddziału i biblioteki RPK >>. Za weryfikację nie są pobierane żadne opłaty.

Kontakt:
W razie potrzeby można kontaktować się z przewodniczącym referatu:
Sebastian Wypych
tel.: 608 694 021
e-mail: sebu@poczta.onet.pl

Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej – wersja html

Regulamin Przodownika Turystyki Górskiej – wersja html


Bazowa odznaka Turystyczna PTTK

Z okazji 60-lecia przewodnictwa studenckiego w Polsce , z inicjatywy Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie, powstała Bazowa Odznaka Turystyczna, do której zdobywania zachęcamy wszystkich turystów, miłośników baz namiotowych, gór oraz bazowych wieczorów przy ognisku. Obecnie odznaka posiada 4 stopnie: “Dziecięca”(projekt: Natalia Figiel), Mała, Duża oraz Korona Baz (projekt: Janusz Trzebiatowski). Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz zdobywania Odznak już od nadchodzącego sezonu.

Do zobaczenia na bazie!

Regulamin BOT PTTK: wersja PDF


Regionalna Odznaka Krajoznawcza

         Zespół Weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie

Zachęcamy do poznawania malowniczych zakątków naszego regionu podczas zdobywania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK!

Weryfikujemy Regionalną Odznakę Krajoznawczą (ROK) w stopniu brązowym i srebrnym. Odznakę Krajoznawczą Polski (OKP) przyznaje Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK, przy której działa Centralny Zespół Weryfikacyjny odznaki.

Formalną podstawą weryfikacji odznaki jest krajoznawcza kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego, weryfikujemy zarówno kroniki w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej(zapisane na płytach CD lub DVD).

W celu weryfikacji kroniki należy dodatkowo sporządzić zestawienie odwiedzonych obiektów, zawierające: datę, miejsce i typ obiektu oraz podpisane przez zdobywcę.

Kroniki wraz z zestawieniami oraz danymi kontaktowymi (e-mail i telefon) można przynosić w godzinach otwarcia biura Oddziału i biblioteki RPK. Można je też wrzucać (zapakowane w kopertę) do skrzynki pocztowej na drzwiach biura Oddziału w godzinach otwarcia biura turystycznego Eko-Tourist, znajdującego się w tym samym lokalu przy ul. Radziwiłłowskiej 21/4, I piętro.

Po otrzymaniu wiadomości o zweryfikowaniu odznaki, kroniki oraz potwierdzenie przyznania odznaki można odbierać w godzinach otwarcia biura Oddziału i biblioteki RPK. Możliwe jest też wtedy zakupienie zdobytej odznaki.

Za weryfikację nie są pobierane opłaty.

Kontakt:
W razie potrzeby można kontaktować się z przewodniczącą zespołu weryfikacyjnego:
Bernadetta Zawilińska – Instruktor Krajoznawstwa Regionu

e-mail: bernadettaz@poczta.onet.pl

Regulamin Odznaki Krajoznawczej PTTK >>

Regulamin Instruktora Krajoznawstwa PTTK >>

Książeczka Odznak Krajoznawczych PTTK do pobrania tutaj

Kanon Krajoznawczy Polski:

 • wykaz obiektów do zwiedzenia na Odznakę Krajoznawczą Polski (wg województw) >>
 • obiekty z terenu województwa małopolskiego znajdujące się w Kanonie krajoznawczym Polski (mapa Google) >>
 • Kanon krajoznawczy Polski jest dostępny w bibliotece RPK w wersji książkowej lub elektronicznej (płyta CD);
  można go też przeglądać w Internecie >>

Jak zdobyć ROK?

Materiał w internecie o tym, jak zdobyć Regionalną Odznakę Krajoznawczą jest dość skąpy, a  z doświadczenia wiemy, że pytań pojawia się sporo. Postaramy się więc skrótowo opisać, jak  zdobywać i dokumentować zdobywanie  tej odznaki, aby następnie – bez większych problemów – zweryfikować ROK w stopniu brązowym i srebrnym.

Regionalna Odznaka Krajoznawcza została ustanowiona celem spopularyzowania walorów krajoznawczych w regionie zamieszkania zdobywających. Przy jej zdobywaniu panuje dość duża swoboda, bowiem głównie od zdobywających zależy, co i kiedy zwiedzą oraz w jakiej formie to zaprezentują.

Poniżej urywek z regulaminu (całość regulaminu tutaj):

7. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia

8. Odznakę zdobywa się podczas dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, kolarskich, motorowych

9. Regionalną Odznakę Krajoznawczą (ROK) zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze wybrane wg uznania zdobywającego (nie muszą to być obiekty wymienione w Kanonie Krajoznawczym Polski)

Warunki zdobywania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej (ROK)
Stopnie
brązowy srebrny
Ogólna liczba zwiedzanych obiektów, 20 40
w tym co najmniej:
zabytków architektury 4 8
muzeów, izb regionalnych 1 3
miejsc pamięci narodowej 2 4
rezerwatów przyrody 1 2
parków zabytkowych 1 2
parków krajobrazowych 1 2
Czas zdobywania nie dłuższy niż
3 lata 5 lat

10. ROK stopnia brązowego należy zdobyć:

a. w czasie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od daty pierwszej wycieczki

b. zwiedzając obiekty krajoznawcze w liczbie określonej w tabeli 1 położone w promieniu do 40 km od miejsca zamieszkania,

c. posiadanie odznaki regionalnej w dowolnym stopniu (z okolic miejsca zamieszkania zdobywającego) ustanowionej przez terenowe jednostki PTTK uprawnia do otrzymania ROK w stopniu brązowym.

11. ROK stopnia srebrnego należy zdobyć:

a. w czasie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od daty pierwszej wycieczki na ten stopień odznaki,

b. zwiedzając obiekty krajoznawcze w liczbie określonej w tabeli 1 położone na obszarze województwa związanego z miejscem zamieszkania. W przypadku zamieszkiwania w miejscowości położonej przy granicy województw można zwiedzać obiekty krajoznawcze położone w województwie sąsiednim w odległości do 40 km od miejsca zamieszkania.

12. Osoby niepełnosprawne nie mają ograniczeń czasowych w zdobywaniu obydwóch stopni ROK.

Co wynika z powyższego regulaminu?

Pojęcie waloru krajoznawczego i obiektu będącego atrakcją turystyczną jest bardzo szerokie. Może to być zarówno park krajobrazowy, jak i przydrożna kapliczka. Ważne jest, żeby o danym obiekcie spróbować posiąść choć podstawową wiedzę.

Warto poznawać obiekty inne, niż wymienione w Kanonie Krajoznawczym Polski – ułatwi to później zdobywanie Odznaki Krajoznawczej Polski, podczas którego należy odwiedzić wszystkie obiekty z Kanonu. Te poznane podczas zdobywania ROK trzeba więc będzie odwiedzić ponownie.

ROK można zdobywać na wszelakich rodzajach wycieczek, a nawet podczas spaceru po mieście.

Przy zdobywaniu brązowej ROK obowiązuje dystans ok. 40 km od miejsca zamieszkania. Wartość ta jest pewnego rodzaju umową, ażeby zmotywować zdobywających do jak najlepszego poznania najbliższej okolicy zamieszkania. Nie należy jej jednak traktować jako nieprzekraczalnej granicy, tylko jako zalecenie.

Właściwie w każdym regionie można zdobywać tematyczne odznaki krajoznawcze. Informacje o nich można znaleźć na głównej stronie PTTK, jak również na stronach poszczególnych oddziałów PTTK. Również my na naszej stronie prezentujemy różne odznaki krajoznawcze, które można zdobyć w Małopolsce. Po zdobyciu którejś z odznak tematycznych, odznakę ROK brązową można otrzymać automatycznie. Można, ale oczywiście nie trzeba 🙂

Jak potwierdzać i weryfikować ROK?

Kronikę zdobywania ROK można prowadzić zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.
W formie tradycyjnej można umieszczać opisy zwiedzanych obiektów w specjalnej Książeczce Odznak Krajoznawczych (dostępna również w naszym Oddziale), ale również w zwykłym zeszycie! Oprócz opisów można wklejać tam zdjęcia, bilety wstępu, jak również oczywiście gromadzić pieczątki.

Forma elektroniczna to np. prezentacja w formacie pdf, ppt, czy nawet doc. Oprócz opisów można wklejać tam również zdjęcia czy skany biletów.  Można oczywiście prowadzić zarówno kronikę tradycyjną, jak i elektroniczną.

Przy weryfikacji odznaki w naszym Oddziale oprócz kroniki (tradycyjnej, elektronicznej, bądź mieszanej) należy dołączyć również listę zwiedzonych obiektów, która będzie ostemplowanym dokumentem potwierdzającym (zwłaszcza w przypadku kronik elektronicznych) ich zwiedzenie na dany stopień ROK.

Kronikę oraz podpisaną listę trzeba przynieść (lub przysłać) do naszego Oddziału do weryfikacji. Za weryfikację nie jest pobierana żadna opłata. Po zweryfikowaniu zdobywający zostają uhonorowani specjalną legitymacją, mogą też wykupić odpowiednią odznakę ROK.

Przykłady elektronicznej kroniki oraz listy zwiedzonych obiektów zamieszczamy poniżej. Pamiętajcie, że to tylko wzór, a inwencja twórcza – szczególnie w przypadku kronik – jest jak najbardziej mile widziana! 🙂

Przykładowa elektroniczna kronika ROK

Wzór listy odwiedzonych obiektów

Co potem?

Gdy już całkiem dobrze poznamy region swojego zamieszkania i zostaniemy szczęśliwymi posiadaczami  obu stopni Regionalnej Odznaki Krajoznawczej, staje przed nami otworem… cała Polska. Możemy wtedy wyruszyć z w trasę z Kanonem Krajoznawczym, aż zdobędziemy Odznakę Krajoznawczą Polski… z szafirem! 🙂


Odznaka Turysta Przyrodnik

        Referat Weryfikacyjny Odznaki “Turysta Przyrodnik” przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie

Zapraszamy do zdobywania Odznaki “Turysta Przyrodnik” – poznawania przyrody i podejmowania działań na rzecz jej ochrony.

Weryfikujemy książeczki “Turysta Przyrodnik” w ramach zdobywania odznak w stopniu:

 • popularnym
 • małym brązowym
 • małym srebrnym
 • małym złotym

Odznakę w stopniu dużym srebrnym i dużym złotym przyznaje Referat Weryfikacyjny Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK.

Książeczki można przynosić i odbierać w godzinach otwarcia biura Oddziału i biblioteki RPK. Za weryfikację nie są pobierane żadne opłaty.

Przewodniczącym referatu jest Piotr Dąbrowski – Instruktor Ochrony Przyrody.

Regulamin Odznaki “Turysta Przyrodnik” >>


Odznaka Zielonych Szlaków – Greenways

Zapraszamy do zdobywania Odznaki Zielonych Szlaków – Greenways!

Zachęcamy do odwiedzenia zielonych szlaków – greenways w Polsce. Szlaków, które oferują szereg możliwości aktywnego spędzenia czasu na łonie przyrody, odwiedzenia tchnących historią miejsc oraz poznania ciekawych osób tworzących greenways.

Podczas zdobywania odznaki można:

 • odwiedzić żywe, otwarte ekomuzea, prezentujące w ciekawy sposób dziedzictwo lokalnej społeczności
 • posmakować wyśmienitych produktów lokalnych
 • poznać piękne i cenne przyrodniczo miejsca, do których można dotrzeć kajakiem, rowerem, pieszo czy konno
 • poczuć ducha odwiedzanych miejsc podczas wędrówek questami po skarby
 • pomóc w rozwijaniu zielonych szlaków i zostawić na nich swój ślad – posadzić drzewo, zorganizować ciekawą imprezę, stworzyć wędrówkę odkrywców…

W 50 Centrach Zrównoważonej Turystyki na zielonych szlakach – greenways w Polsce na zdobywców czekają specjalne pieczęcie. Można je kolekcjonować w “Paszporcie Zielonych Szlaków – Greenways“, który zawiera też regulamin odznaki oraz krótką informację o zielonych szlakach i rozwijanych na nich inicjatywach.

Referat Weryfikacyjny Odznaki Zielonych Szlaków – Greenways

Odznaka Zielonych Szlaków – Greenways to wspólna propozycja Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny złożony z przedstawicieli Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie.

REGULAMIN ODZNAKI – wesja PDF.

Kontakt:

W sprawach zwiazanych z odznaką można kontaktować się z Małgorzatą Fedas
tel. 0 606 930 819
e-mail: krakow@pracowniapttk.pl

Paszport Zielonych Szlaków – Greenways

Do wyczerpania zapasów Paszport Zielonych Szlaków – Greenways jest publikacją bezpłatną. Paszport dostępny jest w siedzibie Oddziału przy ul. Radziwiłłowskiej 21/4 w Krakowie – można go odebrać osobiście w godzinach otwarcia biura Oddziału i RPK. Osoby zainteresowanie otrzymaniem Paszportu drogą wysyłkową proszone są o kontakt mailowy, konieczne jest wcześniejsze opłacenie kosztów wysyłki.

Weryfikacja odznaki

Podstawą weryfikacji odznaki jest krajoznawcza kronika wycieczek prowadzona przez zdobywcę odznaki. Forma takiej kroniki wycieczek może być dowolna, lecz powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:

 • daty odbycia wycieczek,
 • krótkie opisy krajoznawcze zwiedzanych obiektów,
 • potwierdzenia zwiedzenia obiektów

Do potwierdzania zwiedzenia centrów zrównoważonej turystyki zalecany jest Paszport Zielonych Szlaków – Greenways.

Osoby, które wykonały dodatkowe prace, przedstawiają ich opis i potwierdzenie wykonania (np. dokumentację fotograficzną, zaświadczenie od organizatora, kopię certyfikatu ukończenia szkolenia, itp.).

Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki z zapisem na płycie CD lub DVD.

W celu weryfikacji kroniki – zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej – należy dodatkowo sporządzić podpisane przez zdobywcę zestawienie odwiedzonych obiektów, przebytych kilometrów, wydarzeń, prac oraz odwiedzonych szlaków, zawierające:

 • datę
 • miejsce
 • typ obiektu
 • liczbę zdobytych punktów

Potwierdzeniem zwiedzenia danego obiektu może być pieczątka, bilet wstępu, fotografia, imienny podpis (organizatora wycieczki, przewodnika, przodownika, itp. – obecnych podczas wycieczki). Potwierdzeniem zwiedzenia centrów zrównoważonej turystyki jest specjalna pieczątka Odznaki Zielonych Szlaków – Greenways dostępna w każdym centrum.

Komplet materiałów potwierdzających zdobycie danego stopnia odznaki prosimy dostarczyć do Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie:

 • pocztą
 • osobiście w godzinach otwarcia biura lub biblioteki Oddziału

Do przesyłki należy załączyć znaczki pocztowe, które po weryfikacji pozwolą na odesłanie materiałów i zdobytej odznaki (na list zwykły lub polecony). Materiały i odznakę można także odebrać osobiście w godzinach otwarcia biura lub biblioteki Oddziału.

Dystrybucja odznak

Odznaka zielonych szlaków – greenways posiada następujące stopnie:

 • popularny
 • brązowy
 • srebrny
 • złoty

Do wyczerpania zapasów odznaki są bezpłatnie. W przypadku wysyłki zdobytej odznaki pocztą, zdobywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki.


Dziecięca Odznaka Turystyczna

Zapraszamy do zdobywania nowej odznaki, tym razem coś dla naszych najmłodszych Podróżników – Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK.
Rodziców zabierających swoje pociechy na wycieczki zachęcamy do zapoznania się z regulaminem odznaki.
W związku z licznymi pytaniami, ZG PTTK przygotował przykładową książeczkę Dziecięcej Odznaki Turystycznej PTTK >

Książeczką może też być np.

 • zwykły zeszyt uzupełniony nie tylko opisem (patrz pkt. 5),
 • może on także zawierać wykonane przez dzieci rysunki przedstawiające odwiedzane miejsca: krajobrazy, zabytki itd., schematyczne mapki przebytej trasy
 • no i oczywiście pamiątkowe zdjęcia.