10 kwietnia 2017

Koła i kluby

Koła i kluby PTTK

Obecnie w Oddziale funkcjonuje 12 kół i klubów, w tym: 2 koła przewodnickie (przewodników beskidzkich i tatrzańskich), koła przy AGH, AWF, UEK, UJ, PK, UP, UP JPII oraz niepowtarzalne Koło nr 13.

By przejść na stronę koła – Kliknij na jego NUMER.

 • Koło nr 1 – Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie (będące również naszą oddziałową Komisją Turystyki Górskiej)
 • Koło nr 2 – Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki “Hawiarska Koliba” przy Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Koło nr 3 – Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich im. Zofii i Henryka Paryskich (od 1987 r.)
 • Koło nr 6 – przy Akademii Wychowania Fizycznego
 • Koło nr 7 – przy Uniwersytecie Ekonomicznym
 • Koło nr 8 – Akademicki Klub Turystyczny “Rozdroże” przy Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Koło nr 9 – przy Politechnice Krakowskiej
 • Koło nr 13 – Wszechstronne i międzypokoleniowe koło przy Oddziale Akademickim PTTK
 • AKInO – Akademicki Klub Imprez na Orientację
 • AKOT – Akademicki Klub Organizatorów Turystyki PTTK

Z ramienia Zarządu Oddziału Akademickiego współpracę z kołami i klubami koordynuje: Dawid Knara.


Koła i kluby, które

już nie istnieją

 • Koło nr 3 przy Ośrodku Szkolenia dla Niewidomych (1977-1980)
 • Koło nr 3 przy Komendzie Chorągwi ZHP (1980-1987?)
 • Koło nr 4 studentów Akademii Muzycznej
 • Koło nr 5 studentów Akademii Medycznej
 • Koło nr 10 studentów Akademii Rolniczej
 • Koło nr 11 przy Instytucie Turystyki
 • Koło nr 12 pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Koło nr 14 przy Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej
 • Koło nr 15 absolwentów z Czernichowa
 • Koło nr 16 – Akademicki Klub Turystyczny “Stocze” przy Uniwersytecie Pedagogicznym
 • Koło nr 17 pracowników Akademii Ekonomicznej – działa nieformalnie
 • Koło nr 18 – Ziemi Zabierzowskiej
 • AKT Pellegrino – przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Komisje i kluby, które

już nie działają

 • Komisja Turystyki Pieszej – Akademicki Klub Turystyki Pieszej „Wibram”
 • Komisja Narciarska – Akademicki Klub Narciarski „Szreń”
 • Komisja Turystyki Kolarskiej – Akademicki Klub Turystyki Kolarskiej „Zryw”
 • Komisja Turystyki Kajakowej – Akademicki Klub Turystyki Kajakowej „Bystrze” – usamodzielnił się
 • Komisja Turystyki Żeglarskiej – Yacht Club Politechniki Krakowskiej „Neptun”
 • Komisja Działalności Podwodnej – Akademicki Klub Podwodny „Krab” – usamodzielnił się
 • Komisja Ochrony Przyrody – Studencka Grupa Rejonowa Straży Ochrony Przyrody
 • Studencki Klub Narciarski „Firn” Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Akademicki Klub Jeździecki Politechniki Krakowskiej
 • Studencki Klub Narciarski “Firn” (09.06.1980 – ?)