10 lipca 2017

Sprawozdania

Poniżej zamieszczamy sporządzane przez Oddział sprawozdania:

  • roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe
  • zbiorcze sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej (tzw. TK-O)
  • sprawozdania na zjazdy sprawozdawczo-wyborcze Oddziału (odbywające się zwykle co 2 lata)

SPRAWOZDANIA ROCZNE

2023 (Będzie upublicznione zgodnie z wytycznymi dla OPP do 15 lipca 2024)

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O

2022

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O

2021

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O

2020

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O

2019

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O 

2018

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O 

2017

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O 

2016

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O 

2015

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O 

2014

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O

2013

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O

2012

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O

2011

Sprawozdanie merytoryczne  Sprawozdanie finansowe TK-O

2010

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O

2009

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O

2008

Sprawozdanie merytoryczne  Sprawozdanie finansowe TK-O

2007

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O

2006

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O

2005

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe TK-O

SPRAWOZDANIA Z 2-LETNIEJ KADENCJI ZARZĄDU ODDZIAŁU

2019-2022

Sprawozdanie na XLII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału w dn. 14 czerwca 2022 r.

2017-2019

Sprawozdanie na XLI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału w dn. 20 maja 2019 r.

2015-2017

Sprawozdanie na XL Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału w dn. 20 kwietnia 2017 r.

2013-2015

Sprawozdanie na XXXIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału w dn. 23 kwietnia 2015 r.

2011-2013

Sprawozdanie na XXXVIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału w dn. 21 marca 2013 r.

2009-2011

Sprawozdanie na XXXVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału w dn. 13 kwietnia 2011 r.

2010

Protokół z XXXVI Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie z dn. 02.02.2010

2007-2009

Sprawozdanie na XXXV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału w dn. 31 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIA ARCHIWALNE

1967-1968

Sprawozdanie na VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału, za okres 8.03.1967 – 7.03.1968(plik 21MB)

1967-1969

Sprawozdanie na VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału, za okres 8.03.1967 –  28.03.1969 (plik 27MB)

1970

Sprawozdanie na IX Zjazd Sprawozdawczy Oddziału

1969-1971

Sprawozdanie na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału, za okres 28.03.1969 – 15.01.1971 (plik 26MB)

1972-1974

Sprawozdanie na XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału za okres 01.04.1972 – 22.03.1974 (plik 10MB)