30 grudnia 2016

Przekaż nam swój 1%

Rozwijamy i upowszechniamy krajoznawstwo oraz turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach w środowiskach akademickich Krakowa. Promujemy turystykę zrównoważoną, popularyzujemy wiedzę na temat ochrony przyrody.

Od 29 kwietnia 2010 r. mamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Przekazując swój 1% podatku dla Oddziału możesz wesprzeć nasze działania!

Przekazując nam swój 1% możesz wesprzeć:

  • ogólnie działalność statutową Oddziału

lub wskazać:

  • swoje koło lub klub
  • bazę namiotową na Gorcu, Lubaniu lub w Radocynie
  • Gorczańską Chatę
  • Regionalną Pracownię Krajoznawczą, w tym bibliotekę

Numer w KRS 0000083727


Miło nam poinformować, iż w 2021 roku Darczyńcy przekazali 1% swojego podatku za 2020 r. na rzecz Oddziału Akademickiego PTTK w kwocie 7300,30 zł!

Z powyższej sumy z konkretną deklaracją celu zostało przekazane 6442,90 zł, pozostałe 857,40 zł zostało przekazane na rzecz OA PTTK bez konkretnej deklaracji celu.

Serdecznie dziękujemy!

Szczegółowe kwoty pozyskane od 2011r z 1%,  z podziałem na koła, kluby oraz bazy, Chatę i RPK – TUTAJ.


Darowizny

Naszą działalność statutową możesz zawsze wesprzeć darowizną rzeczową wg bieżących potrzeb Oddziału lub pieniężną:

Dane do przelewu:

Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

ul. Radziwiłłowska 21/4

31-026 Kraków

Nr rachunku | 80 1540 1115 2111 6011 8952 0001