30 grudnia 2016

Przekaż nam swoje 1,5%

 

Rozwijamy i upowszechniamy krajoznawstwo oraz turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach w środowiskach akademickich Krakowa. Promujemy turystykę zrównoważoną, popularyzujemy wiedzę na temat ochrony przyrody.

Od 29 kwietnia 2010 r. mamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Przekazując swój 1% podatku dla Oddziału możesz wesprzeć nasze działania!

Przekazując nam swój 1,5% możesz wesprzeć:

 • ogólnie działalność statutową Oddziału

lub wskazać:

 • swoje koło lub klub
 • bazę namiotową na Gorcu, Lubaniu lub w Radocynie
 • Gorczańską Chatę
 • Regionalną Pracownię Krajoznawczą, w tym bibliotekę

Numer w KRS 0000083727


1% za 2021 rok – podsumowanie

Miło nam poinformować, iż w 2022 roku Darczyńcy przekazali 1% swojego podatku za 2021 r. na rzecz Oddziału Akademickiego PTTK w wysokości  9186,30 zł! Co cieszy szczególnie to fakt, że pośród kilkunastu oddziałów PTTK uprawnionych do otrzymywania 1% byliśmy drugim najhojniej obdarowanym.

Z powyższej sumy z konkretną deklaracją celu zostało przekazane 7 697,70 zł, pozostałe 1488,60 zł zostało przekazane na rzecz OA PTTK bez konkretnej deklaracji celu.

Serdecznie dziękujemy!

Szczegółowe kwoty pozyskane od 2011r z 1%,  z podziałem na koła, kluby oraz bazy, Chatę i RPK – TUTAJ.

Na co wykorzystaliśmy 1%?

W poprzednich latach środki zebrane z 1% pomogły w szeregu inicjatyw, które prowadzą Koła i Kluby zrzeszone w ramach Oddziału. Poniżej można przykładowe sposoby wydatkowania:

Baza Namiotowa Gorc

Dzięki środkom przeznaczonym w poprzednich latach na funkcjonowanie Bazy Namiotowej Gorc (14 450 zł) zakupiliśmy:

 • odblaski promujące bazę (100 zł),
 • 2 namioty Skauty oraz 4 tropiki do namiotów Skaut (3 101,40 zł),
 • poszewki na materace (812,42 zł),
 • namioty Nomady (3 018,40 zł),
 • namioty Skauty (3 607,40 zł).

 

AKInO (Akademicki Klub Imprez na Orientację)

W ostatnich latach ze środków zebranych na AKInO (3 742 zł) zakupiliśmy:

 • namiot reklamowy INO (1002,60 zł), 
 • duży termos na herbatę (399 zł),
 • piecyk gazowy do grzania się na startometach (418 zł).

 


Darowizny

Naszą działalność statutową możesz zawsze wesprzeć darowizną rzeczową wg bieżących potrzeb Oddziału lub pieniężną:

Dane do przelewu:

Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

ul. Radziwiłłowska 21/4

31-026 Kraków

Nr rachunku | 32 1750 0012 0000 0000 3662 4302