Władze Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie

Najwyższą władzą Oddziału jest Zjazd Oddziału – zwyczajny, który odbywa się raz na cztery lata, lub nadzwyczajny, zwoływany w razie potrzeby.

Natomiast władzami Oddziału są:

 • Zarząd Oddziału
 • Komisja Rewizyjna Oddziału
 • Sąd Koleżeński Oddziału (jego istnienie zależy od decyzji Walnego Zjazdu Oddziału)

Zarząd Oddziału kieruje Oddziałem w okresie pomiędzy Zjazdami Oddziału, w tym m.in:

 • wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK,
 • organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK dla członków i osób nie zrzeszonych w PTTK,
 • reprezentuje Oddział,
 • powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
 • zarządza majątkiem Oddziału i dysponuje jego funduszami, uchwala roczny budżet Oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe,
 • składa sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Głównemu i Zjazdowi Oddziału,
 • ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze,
 • może prowadzić szkolenie członków PTTK,
 • podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

Zarząd Oddziału zbiera się z reguły raz na dwa tygodnie z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych.

Spotkania Zarządu Oddziału odbywają się w siedzibie Oddziału i mają charakter otwarty – zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą działalnością!

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Oddziału.

Sąd Koleżeński rozstrzyga kwestie sporne.


Zarząd OA PTTK w Krakowie

Członkowie Zarządu Oddziału, wybranego na dwuletnią kadencję podczas XL Zjazdu Oddziału w dn. 20 kwietnia 2017r.:

 • Dariusz Żelasko – Prezes (AKOT)
 • Agata Ciach – Wiceprezes (Koło nr 1 – SKPG)
 • Michał Grabski – Wiceprezes (Koło nr 7 – UEK)
 • Joanna Dudek – Wiceprezes (AKOT)
 • Paweł Suder – Wiceprezes (Koło nr 1 – SKPG)
 • Monika Matusik – Skarbnik (Koło nr 7 – UEK)
 • Małgorzata Franczyk – Sekretarz (Koło nr 1 – SKPG)
 • Paweł Miśkowiec (Koło nr 1 – SKPG)
 • Anna Kryszczak (Koło nr 1 – SKPG)
 • Przemysław Wróbel (Koło nr 1 – SKPG)
 • Aleksandra Grabska (Koło nr 7 – UEK)

Komisja Rewizyjna

Członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, wybrani na XL Zjeździe Oddziału w dn. 20 kwietnia 2017r.:

 • Sebastian Wypych – Prezes (Koło nr 1 – SKPG)
 • Natalia Figiel (Koło nr 1 – SKPG)
 • Joanna Wylon (Koło nr 1 – SKPG)
 • Ewelina Pańszczyszyn (Koło nr 1 – SKPG)
 • Bernadetta Zawilińska

Sąd Koleżeński

Na XL Zjeździe Oddziału 20 kwietnia 2017r postanowiono na najbliższą kadencję nie wybierać Sądu Koleżeńskiego.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji | Zamknij