Puszcza Białowieska; źródła obecnego konfliktu i możliwości jego rozwiązania – prelekcja

Komisja Ochrony Przyrody Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie
zaprasza na prelekcję prof. dr hab. Jerzego Szwagrzyka
Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)
pt.:
“Puszcza Białowieska; źródła obecnego konfliktu i  możliwości jego rozwiązania”
prelekcja odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 18  w Pawilonie Sportowym Uniwersytetu Ekonomicznego sala nr 8
Spotkanie poprowadzi dr Piotr Dąbrowski (KOP OA PTTK; WCPA/IUCN)
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowonych!
Współorganizatorzy:
Katedra Gospodarki Regionalnej UEK
Nauka dla Przyrody
Koło PTTK nr 7 przy UEK