1% w 2017 r.

 W 2017 roku Darczyńcy przekazali 1% swojego podatku za 2016r. na rzecz Oddziału Akademickiego PTTK w kwocie 7535,10 zł!

Poniższa tabela prezentuje podział środków uzyskanych w 2017 na poszczególne cele szczegółowe:

Cel szczegółowy OA PTTK kwota
Baza Radocyna 1 627,80 zł
Gorczańska Chata 1 494,60 zł
AKPT 650,00 zł
AKInO 574,20 zł
Klub Hawiarska Koliba 540,10 zł
Baza Lubań 424,80 zł
Baza Gorc 421,90 zł
Regionalna Pracownia Krajoznawcza 340,90 zł
SKPG 326,40 zł
Koło nr 7. przy UEK 209,40 zł
Ogólna działalność statutowa Oddziału 925,00 zł

 

Serdecznie dziękujemy!

Plany mamy niezmiennie szeroko zakrojone, polecamy się więc nadal Waszej pamięci w roku 2018!